Disclaimer

De informatie op goudmarkt.nl is uitsluitend voor informatieve doeleinden en niet bedoeld als (professioneel) beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen of investeringen. Raadpleeg voordat u een investerings- of beleggingsbeslissing neemt eerst uw financiële adviseur en/of een deskundige. De publicaties op goudmarkt.nl kunnen uw mening beïnvloeden t.a.v. de keuzes in uw beleggingen. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. U dient zich te realiseren dat de prijs van goud, zilver en andere edelmetalen kan stijgen en dalen. Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud en informatie op onze website. De juistheid van de informatie op onze website kunnen wij echter niet garanderen en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijk verlies of schade die de inhoud kan veroorzaken of waartoe het gebruik ervan aanleiding kan geven. Mocht er informatie over goud, zilver of andere edelmetalen verkeerd op goudmarkt.nl worden weergegeven, stuur ons dan hierover een bericht via het online contactformulier.