De goud mythes over het bezit van en investeren in goud

Vrijwel iedere financiële adviseur zal u nooit adviseren om in fysiek goud te beleggen. Terwijl fysiek goud juist de laatste 10 jaar het beste rendement van alle beleggingsproducten heeft geboden. De reden hiervoor is eenvoudig. Een financieel adviseur kan weinig verdienen aan fysiek goud en zijn eigen belang gaat altijd voor uw belang. In de wereld van de financiële adviseurs worden dan ook veel mythes geschapen over goud die vrijwel altijd berusten op onwetendheid, bewuste manipulatie van de feiten, het gebruik van verkeerde economische uitgangspunten en niet als onbelangrijkste 'keiharde leugens'. Wij hebben de belangrijkste mythes voor u hieronder samengevat.

 1. Goud levert geen rendement op
  Fysiek goud levert inderdaad geen jaarlijks rendement zoals dividend of rente. Echter goud biedt wel een relatief constante koopkracht in relatie tot de valuta waarin de prijs van goud wordt uitgedrukt. Ook als u de koopkracht van goud door de jaren heen vergelijkt met een vast mandje van grondstoffen, behoudt goud zijn koopkracht. Hiernaast bieden de huidige spaarrekeningen en obligaties ook zeer weinig rendement (bijna 0% als u de inflatie meerekent) en deze producten hebben een hoger risico. Rente is geen automatische eigenschap van geld. Rente is een vergoeding voor het risico dat u loopt als u geld of goud ter beschikking stelt aan een derde partij. Vergelijk het als volgt: Als u EUR 100.000,- in eurobiljetten en EUR 100.000,- fysiek goud in een kluis legt en u opent de kluis na 20 jaar dan zal het fysieke goud zeker meer waard zijn en u minimaal dezelfde koopkracht bieden als nu. In beide gevallen heeft u fysiek toegang tot uw bezit (eurobiljetten en fysiek goud) dus de risico component is identiek.

  Het vergelijken van een financieel product (spaarrekening, aandelen, beleggingsfonds) met fysiek goud is geen correcte vergelijking omdat de risico component van alle financiële producten vele malen groter is dan fysiek goud. Zelfs bankbiljetten bieden u geen enkele garantie (behalve het vertrouwen dat u zelf stelt in deze valuta) dat die over een langere periode nog een waarde vertegenwoordigen. Een van de meest gehoorde uitspraken door politici, bankiers en economen is dat het belangrijkste van onze economie "VERTROUWEN" is. Stel u zelf de volgende vraag: Vertrouwt u financiële adviseurs, economen, bankiers en politici meer dan fysiek goud in uw eigen bezit? Goud heeft geen politieke baas en is door de eeuwen heen een belangrijk onafhankelijk instrument geweest om vermogen te bewaren. Theoretisch is het ook mogelijk om uw fysieke goud aan een bank uit te lenen in ruil voor een vergoeding in rente uitgedrukt in ounces goud. Op dit moment is dit nog niet mogelijk maar in de toekomst wellicht wel.
   
 2. De rol van goud is in onze moderne economie uitgespeeld
  De goudstandaard is in het begin van de 20-ste eeuw door alle landen afgeschaft en in 1972 is door president Nixon van de Verenigde Staten eenzijdig het Bretton Woods akkoord opgezegd waarna de dollar niet langer inwisselbaar was voor een vaste hoeveelheid goud. De redenen het volledig loslaten van de goudstandaard waren voornamelijk dat dit een te beperkend systeem is voor overheden en bankiers om onbeperkt te kunnen lenen en om naar eigen inzicht onbeperkt nieuw geld te creëren. Een papieren geldstandaard met ingebouwde inflatie is ideaal voor overheden om onbeperkt geld te kunnen drukken en schulden aan te gaan. Het verleden heeft echter laten zien dat ieder papieren geldsysteem dat ooit is bedacht ten onder is gegaan door onverantwoorde acties van politici en centrale bankiers waardoor er hyperinflatie ontstond of er extreme devaluaties werden doorgevoerd. Ieder papieren geldsysteem krijgt op een gegeven moment te maken met een gebrek aan vertrouwen van de bevolking en dan ontstaat de situatie dat iedereen tegelijkertijd zijn geld wil omzetten in fysieke goederen en is de waarde van de valuta gedaald naar nul.  Hierop is geen enkele uitzondering te vinden in de geschiedenis. 100% van alle papieren geldsystemen is ten onder gegaan. Het huidige papieren dollar en euro systeem loopt nu op zijn eind, de voorbeelden van financiële problemen ten gevolge van een te hoge schuldenlast zijn dagelijks in het nieuws.

  De rol van fysiek goud in onze economie zal binnenkort terugkeren in de een of andere vorm. Politici en centrale bankiers laten geen mogelijkheid onbenut om de rol van goud te bagatelliseren en hun eigen papieren systeem te promoten. Goud heeft van oudsher de klassieke rol van geld en zal deze rol opnieuw gaan innemen.
 3. De waarde van goud is puur fictief
  Een veel gehoord argument is dat de waarde van goud puur fictief is en niets meer of minder is dan wat men er voor wil geven. Ook heeft goud niet veel industriële toepassingen waardoor het niet een nuttig metaal is en waardoor de waarde van goud veel te hoog is. Het is inderdaad waar dat goud weinig industriële toepassingen heeft en voornamelijk wordt toegepast in juwelen en als beleggingsobject. Zo is ijzer een veel nuttiger metaal dan goud. De belangrijkste functie van goud is de prijs die eraan wordt toegekend. In eerste instantie lijkt dit een vreemde stelling, het is echter de essentiële functie van geld. Juist de waarde die er aan wordt toegekend in combinatie met de fysieke eigenschappen, zeldzaamheid en het feit dat goud niet gemakkelijk is te produceren en de onafhankelijkheid van politici, maakt goud tot het enige universele geld. In die zin is de waarde van goud inderdaad puur fictief. Maar niet anders dan de fictieve waarde die aan de euro, dollar of andere valuta wordt toegekend. Ook hier is weer het belangrijkste woord dat bankiers, economen en politici gebruiken “vertrouwen”. Dat wil zeggen vertrouwen in de valuta. Hiernaast is goud de enige fysieke component op de balansen van de centrale banken dat als monetaire reserve wordt gebruikt. Zelfs de centrale banken realiseren zich de primaire rol van goud al hoewel ze dat nooit openlijk zullen toegeven.